Service op locatie

Met onze field service bieden we een uitgebreid pakket aan diensten zoals inspecties,  onderhoud en reparaties aan diverse rotating equipment op locatie. Hierbij kunnen we ingezet worden voor klein- en groot onderhoud, maar ook inbedrijfstelling en start-up assistentie.

Door onze flexibele inzet kunnen werkzaamheden uitgevoerd worden op geplande of niet-geplande basis.

Van relatief eenvoudige inspecties, tot complete turnarounds. Het is allemaal mogelijk.

Wij bieden onder andere:

  • Vibration monitoring

Het meten van machinetrillingen. Dit zorgt voor inzicht in het trillingsgedrag van roterende machines. Het analyseren en interpreteren van de meetgegevens draagt bij aan een onderhoudsstrategie waarmee hogere machinebeschikbaarheid kan worden bereikt. Het kan ook ingezet worden wanneer sprake is van storing of afwijkend trillingsgedrag.

  • Camera- of boroscoopinspectie

Om in de kleinste ruimtes of via de smalste openingen in een installatie te kunnen kijken, is inspectie door middel van flexibele (video-)endoscopen een goede optie. Groot voordeel is dat de installatie gesloten kan blijven terwijl van vitale delen de status kan worden bepaald.

  • On-site balancering

Slijtage, maar ook vervuiling kunnen een negatief effect hebben op het trillingsniveau van een machine. Een rotor uitbouwen en op een balanceerbank balanceren is niet altijd een optie. Wij bieden de mogelijkheid om een rotor te balanceren terwijl deze in de machine ingebouwd blijft. Dit reduceert de kosten en risico’s van het uitbouwen.

  • Turnarounds

Bij grote multi-disciplinaire projecten als een turnaround nemen wij de totale zorg voor al het rotating equipment voor onze rekening.

Human Industries geeft graag passend advies.
Neem contact met ons op en laat je informeren wat de mogelijkheden zijn

Say HI to Human Industries!

Neem contact met ons op